ADONİS

 

Toplum-orman
Kuşlarını boğazladı
tabiatın bedeni kanatların belleğini nasıl çeker
kurbanın kanında görmek için.

Adonis

(kör kahin)

Menu