Aforizmalar

* Ne mutlu o yoksullara ki diğer dünya onlara verilmiştir. Er ya da geç bu dünya da onlara verilecektir.
* Para her kapıyı açar lakin kilitleyemez.
* Yarısını yedikten sonra elimizde bütün bir elma kalmayacağı gibi,çelişik taraflardan biri olmadan diğeri de olmaz.
* Önce siz ateş edin Mösyö Burjuvazi
* Köle ancak bir kez satılır, proleter ise kendisini günbegün, saatbesaat satmak zorundadır.
* Modern devlet,biçimi ne olursa olsun,özü itibariyle,kapitalist bir makine'dir,kapitalistlerin devleti'dir,toplam ulusal sermaye'nin ideal kişileşmesi'dir.Üretici güçleri ne kadar çok kendi mülkiyetine geçirirse,o kadar çok gerçek kollektif kapitalist durumuna gelir,yurtdaşları o kadar çok sömürür.İşçiler ücretli işçi,proleter olarak kalırlar.Kapitalist ilişki ortadan kaldırılmaz.Bilakis doruğuna tırmandırılır.
* İnsanlar yaşadıkları gibi düşünürler.

Menu