Aforizmalar

*    İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.
*    Varolmak susamadan içmek gibi bir şeydir.
*    En büyük günah pişmanlıktır.
*    Aşk; iki insanın bilinçlerini birleştirme çabasıdır.Boşuna bir çaba, çünkü insan kendi bilincine mahkumdur.
*    Varlığında,varlığın var olmasının söz konusu olduğu bir varlık olarak var olan bir varlığım.
*    Resmi payeleri hep reddettim. Legion d’Honneur’ü de kabul etmemiştim. Fransız akademisine de girmedim. Yazar kendisinin bir kuruma dönüştürülmesini reddetmelidir. Bu onur verici bir paye dahi olsa bunlar kişisel nedenlerim. Ayrıca şu da var: Ben iki kültürün barış içinde bir arada yaşayabilmesi için uğraşıyorum. Elbette çelişki ve çatışma var ve olmalı. Burjuva bir ailede yetiştiğim halde sosyalist oldum. Sempatim ondan yanadır. Bir de bu yüzden , bu ödülü verenlerin konumundan dolayı , kabul edemem.
(Nobel Ödülünü reddettikten sonra)
*    Cehennem başkalarıdır.
*    İnsanoğlu özgürlüğe yazgılıdır; çünkü, bir kere dünyaya atıldıktan sonra yaptığı her şeyden sorumludur.
*    Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.
*    Birini sevmeye, koyulmak başlı başına bir iş, bir girişimdir. Güç ister, yürek ister, körlük ister. Hatta başlangıçta öyle bir an vardır ki uçurumun üstünden sıçramak ister; düşünmeye kalkarsan aşamazsın onu.
*    Her seçiş bir vazgeçiştir.
*    İnsan sahip olduklarının toplamı değil,fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.

Menu