Aforizmalar

*    Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır.  Lenin Toplu Eserler, 10. Cilt
*    Şiddet,elbette, bizim düşüncelerimize yabancıdır.  Lenin Toplu Eserler, 23. Cilt
*    Silahsızlanma, sosyalizmin amacıdır.   Lenin Toplu Eserler, 23. Cilt
*    İnsanlık henüz gelişmedi, ve biz henüz işçilerin,tarım emekçilerinin,köylülerin,asker temsilcilerinin sovyetlerinden daha üstün ve daha iyi bir hükümet şekli bilmiyoruz.   Lenin Toplu Eserler, 24. Cilt
*    Biz, dilimizi ve ülkemizi seviyoruz, ve onun emekçi yığınlarını demokratik ve sosyalist bilinç seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz.   Lenin Toplu Eserler, 26. Cilt
*    Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir.   Lenin Toplu Eserler, 32.Cilt
*    İnsan zihni, maddi dünyayı yansıtmakla kalmaz, onu değiştirir de.   Lenin Toplu Eserler, 38. Cilt
*    Devlet varsa özgürlük yoktur.Özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır.    "Devlet ve Devrim"
*    Biz "devlet" dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafızı.   27 Mayıs 1922 konuşmasından
*    Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır.  Lenin, Bütün Eserler, 44. Cilt

Menu