Edebiyat ( Dünya )

Çağının ve ülkesinin insanları tarafından sonradan Peçeli Peygamber diye anılacak olan Hakim denen adam,Hicri 120 yılında(İS 736) Türkistan'da doğdu.Bağları,bahçeleri,otlakları alabildiğine uzanıp giden çöle hüzünle bakan eski Merv kentiydi yurdu.

Kentlilerin soluğunu kesen siyah üzüm salkımlarının üzerini kül rengi bir örtüyle örten toz bulutları ortalığı kaplamamışsa,öğle vakti,göz kamaştırıcı bir beyaza keserdi Merv kenti.

Hakim,bu bezgin kentte büyüdü.Amcalarından birinin,onu,o zamanlar kafirlerin,sahtekarların,hilebazların sanatı olan yün boyama işine çırak olarak aldığını biliyoruz.O kafir,sahtekar ve hilebazların,sonradan,Hakim'in sıra saygı tanımaz hayatının ilk alçaklıklarının esin kaynağı olacaklarını da."Gülün Yok Edilmesi"nin ünlü sayfalarından birinde,Hakim'in şu sözleri aktarılır:

"Yüzüm altın suyuna batmıştır.ama ben boyalarımı karıp demlendirdim,ikinci gece taranmamış yünü boyaya bastırdım,üçüncü gece işlenmiş yüne boyayı emdirdim.Adaların hükümdarları hala bu kızıl kumaş için birbirlerini yer dururlar.

Diyeceğim,gençlik çağımda,Tanrı'nın işine karıştım,O'nun yarattığı gerçek renklere hile karıştırarak günaha girdim.Melek,koçun kaplanla aynı renkte olmadığını söylemişti;Şeytan da,Yüce Tanrı'nın koçla kaplanın aynı renkte olmalarını istediğini,her şeye kadir Yüce Tanrı'nın benim ustalığımdan ve boya sırlarımdan yararlandığını.Ama artık,Meleğin de, Şeytanın da gerçekten saptıklarını ve bütün renklerin iğrenç olduklarını biliyorum."

Hicri 146 yılında,Hakim,Merv'den kayboldu.Kazanları ve boya fıçıları,bir Şiraz kılıcı ve bir tunç aynayla birlikte paramparça bulundu..

Kızıl Boya - Alçaklığın Evrensel Tarihi | Jorge Luis Borges

Menu