Müzik Grupları

1992 yılında halk danslarına eşlik etmek amacı ile bir araya gelen biz grup elemanları çalışmalarımızı cemaat koroları na eşlik ederek sürdürdük. KNAR (Lir) adı altında ilk çalışmalarımıza 1995 yılında başladık. Grup olarak yurt içi ve dışında çeşitli sanatsal etkinliklere katılarak Ermeni müziğinden ve danslarından örnekler verdik. Bunlar ağırlıklı olarak Ermenistan kaynaklı besteler ve düzenlemelerdi.
Bu yüzyıl basında Anadolu'da yaşanan zorunlu göçden kaynaklanan sosyal değişim ve toplumdaki modernleşme hareketleri zaman içerisinde Ermeni toplumunun Anadolu'daki yöresel müziklerinden uzaklaşmasında etkin olmuştur. Bugün de Türkiye'deki Ermeni nüfusunun tamamına yakını İstanbul'da yaşamaktadır. Bizler de köklerimizin Anadolu'dan geldiği bilinci ile 1997'den itibaren bu müziğin yok olma sürecine girdiğini görerek çalışmalarımızı bu yöne çevirdik. Elinizde tuttuğunuz albüm bu yöndeki çalışmalarımızın ilk ürünüdür. Dileğimiz sizlerin de desteği ile Anadolu'nun renkliliğini gösteren bu tür çalışmaların devamının gelmesidir.

 

 

Menu