Resim Nedir?

Resim, Yüzey üzerine renklerle, zihinsel eylemin ifadesi olan estetik bir görünüm oluşturmaktır.

Bulunan ilk resimler; mağara duvarlarına çizilmiş hayvan resimleri, av sahneleri ve gene mağara duvarlarına basılmış el izleridir. Bunlar, insanoğlunun soyut düşünme yeteneğini bu dönemlerde bile geliştirmiş olduğunu ispatladıkları için ayrıca değer taşırlar.

İçerik açısından ilk resimler; kötü ruhları uzak tutmak, bereket getirmek gibi dini inançlarla yapılmış oldukları tahmin edilir. Mısır, Çin ve Hindistan'da M.Ö. yapılmış resimler, gündelik hayatı betimlerler, hikâyeler anlatırlar ve kılavuz nitelikleri taşırlar.

Resim yapmakta kullanılan teknoloji; malzemeleri de geliştirmiş, bitki yağlarıyla elde edilen ve öylece kullanılan pigmentlerin yerini sentetik pigmentlerle yapılmış, sağlığa daha az zararlı, daha kalıcı, kullanımı daha kolay boyalar almıştır. Tarih boyunca duvarlara, taşa, tahtaya, deriye, metallere, kumaşlara, kanvasa, kağıda (ve çeşitlerine), cama, sentetik malzemelere Resim yapılmıştır.


Mona Lisa, Leonardo Da Vinci

Hıristiyanlıkta resim: Batı resmi, milattan sonra dinî konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır.

İslamda resim; Allah yaratılarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar, daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı, Ebru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır.

Rönesanstan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesans ile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vinci'nin anatomi analizleri eşsizdir.

Osmanlıda resim sanatının yerleşmesi: 1860-1869 döneminde, Paris’te Gérôme’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey, ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebi'ni kurmasıyla birlikte, resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.

Modern resim sanatı: 1880'lerde, kimine göre Tonalizm, kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim, konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmus kurallari yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.

1945'lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve hemen hemen daima daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır (bkz. Enstalasyon).

Resim sanatının etkisi: Bilinen en eski ve köklü sanat dalıdır. Bu sebeple diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır. Diğer sanatlar fikir üslüp vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler. Bunun sebebi, resim sanatının erken dönemlerde gelişmeye başlaması ve ileri seviyeye ulaşmasıdır. Günümüzde ilgi olarak azalsa da resim sanatı gücünü kaybetmemiştir.

Resim sanatının günümüzdeki yeri: Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun, bir "çok kültürlülük" egemenliği sürmektedir.

Resim Yapmakta Kullanılan Malzemeler


Honoré Daumier (1808-79) - The Painter.

Bazı malzemeler:

 • Akrilik
 • Fresk
 • Guaj
 • Mürekkep
 • Yağlı Boya
 • Pastel boya
 • Sprey Boya (Grafiti)
 • Sulu Boya
 • Işık
 • Bilgisayar yazılımı

Resim Sanatı Akımları

 • Soyut Sanat
 • Soyut Dışavurumculuk
 • Art Brut
 • Art deco
 • Dijital Resim
 • Barok
 • Vucut Boyama
 • CoBrA
 • Renk Alanı Resmi
 • Konstrüktivizm
 • çağdaş sanat
 • Kübizm
 • Dışavurumculuk
 • Fovizm
 • Figuration Libre
 • Halk Sanatı
 • Fütürizm
 • Grafiti
 • Hard-edge
 • İzlenimcilik
 • Lyrical Abstraction
 • Maniyerizm
 • Minimalizm
 • Modernizm
 • Naïve art
 • Neo-classicism
 • Op art
 • Oryantalizm
 • Orphism
 • Outsider
 • Painterly
 • Foto Gerçekçilik
 • Pinstriping
 • Pluralizm
 • Persian Miniature
 • Osmanlı Minyatür Resmi
 • Noktacılık
 • Pop art
 • Postmodernizm
 • Post-painterly Abstraction
 • Precisionism
 • İlksel sananat
 • Gerçekçilik
 • Rokoko
 • Romantizm
 • Romantik Gerçekçilik
 • Sosyal Gerçekçilik
 • Stuckism
 • Gerçeküstücülük
 • Tachism
 • Tonalizm

Resim Yapma Kavramı İçinde Kullanılan Ortak Deyimler


1935 yılında resim yapmayı öğrenen bir çocuk Jacksonville, Florida.

Resim yapma kavramı içinde geçen ve diğer kavramlarla ortak kullanılan deyimler şunlardır:

 • Allegori
 • Bodegón
 • Vucut Boyama
 • Botanical
 • Figüratif Resim
 • İllüstrasyon
 • Endüstriyel
 • Peyzaj Resmi
 • Portre
 • Still life
 • Veduta

Resim yapma Kavramında kullanılan diğer ortak deyimlerden bazıları: Altarpiece, Broken Color, Karikatür, Chiaroscuro, Kompozisyon, Drybrush, Easel Picture, Foreshortening, Genre, Halo, Highlights, Resim Tarihi, Imprimatura, Peyzaj, Madonna, Maulstick, Portre Minyatürü, Mural Painting, Palet, Panel Painting, Perspektif, Pietá, Plein Air, Portre, Sfumato, Stippling, Teknik, Trompe l'oeil, Underpainting, Varnish, Wet-on-wet and Dört Boyutlu Resim.

Resim Oluşturmakta Kullanılan Teknikler

 • Biçimsel: Kompozisyon, Doluluk-Boşluk oranı, Renk, Ritim, Denge.
 • Grafik yöntemler: İzleyicinin gözünü resim yüzeyinde dolaştırmak, Kompozisyon ve elemanlarda denge sağlamak, Pozitif-Negatif; tüm boşluğu gözönünde bulundurma.
 • Grafik araçlar: Formların Geometrisi(küp-üçgen-kare-dikey çizgi-yatay çizgi vb.), Bakış açısı (Lineer Perspektif, Espas, iki boyutluluk), Düz çizgiler/Eğriler,Proporsiyon/diziliş ve plan.
Menu